Miljøkalkulator
Hushald Matvarer Transport Skille Rekn ut
Hushald 2 Matvarer 2 Fritid
Energiforbruk:
Klimagassutslepp:
Fotavtrykk:

Hushald
1. Kor mange personar er det i hushaldet?
 
 
2. Kor mykje energi brukar du i bustaden din per år?
Elektrisitet :   
Olje/parafin :   
Ved :   sekkar/år  

Viss du ikkje veit energiforbruket ditt vil energiforbruket likevel bli berekna ut frå svara på spørsmål 3 og 4.
 
Neste Nullstill

Klimakalkulator © 2007 Vestlandsforsking © 2007